Contrasting singleton type-! And interval type-2 non-singleton type-! Fuzzy logic systems